Schröder & Wigertson AB är specialister på ändring och reparation

av verktyg till plastindustrin

Reparation och ändring av plastverktyg

Sedan början av 1970-talet har vi på Schröder & Wigertson AB arbetat med företrädesvis avancerade formsprutningsverktyg för plastindustrin.


Vår affärsidé är att med rätt kvalitet ändra och reparera verktyg till plastindustrin.

De verktyg vi levererar skall leva upp till våra kunders förväntningar när det gäller leveranstid, säkerhet, tillförlitlighet och ekonomi.

Inom Schröder & Wigertson AB skall "nollfelsprincipen" gälla och denna skall uppnås genom förebyggande åtgärder och kontinuerliga förbättringar.

Vi har vårt säte i Ljung, i hjärtat av Västergötland.