Schröder & Wigertson AB är specialister på ändring och reparation

av verktyg till plastindustrin

Formsprutning av plast i Ljung


Vi har över 40 års erfarenhet av formsprutning av plastdetaljer. I vår maskinpark finns maskiner avsedda för tillverkning, reparation och bearbetning av plastverktyg och formsprutningsverktyg.

Våra maskiner

  • 2 sänkgnistar
  • 1 trådgnist
  • 3 fleroperationsmaskiner
  • 3 planslipar
  • 2 svarvar
  • 1 mätmaskin